26.04.2017 11:00

Даниел Панов настоява пред пътната агенция за спешни ремонти на три важни инфраструктурни обекта

Кметът на Велико Търново Даниел Панов настоява пред Агенция „Пътна инфраструктура” за осигуряване на средства за спешни ремонти на три важни инфраструктурни обекта. Отправеното искане касае улица „Опълченска” и продължението й до изхода на града в посока Русе, тунелите на главния път Русе – Велико Търново – Свиленград, трасето от разклона за квартал „Асенов” в Старата столица до с. Арбанаси, заедно с укрепване на свличанията на земни маси от източния склон на хълма Трапезица.
Трите инфраструктурни обекта, включително улица „Опълченска”, са част от републиканската пътна мрежа, а състоянието им налага строителни дейности и рехабилитация. В доводите си Даниел Панов посочва, че тези пътища осигуряват достъпа до Велико Търново от север и североизток и имат много важно значение за развитието на икономиката, транспорта, туризма. Те поемат основна част от туристическия поток към града, старата част с крепостите Царевец и Трапезица, музейните обекти и забележителности. Подчертана е постоянната тенденция на ръст на посетителите - български и чуждестранни, както и постоянно нарастващият интензитет на трафика. „Подобряването на експлоатационното състояние на трите отсечки ще оптимизира транспортния достъп до историческата част на Велико Търново, който е много важен за нормалното придвижване на жителите и гостите на града и за пътната безопасност”, категоричен е Даниел Панов.
Улица „Опълченска” и продължението й в посока Русе са част от републиканския път ІІІ-514 ”Горна Оряховица - Велико Търново - /път І-5/”. За последно нова асфалтова настилка е положена преди повече от три десетилетия. Многократно Община Велико Търново за своя сметка изкърпва части от платното. В участъка извън урбанизираната територия на града има две свлачищни деформации.
Вторият инфраструктурен обект е участъкът от републикански път ІІІ-514 „Г. Оряховица - Велико Търново” между разклона за с. Арбанаси и кв. „Асенов”. Периодично и изненадващо върху настилката се свличат земна маса, дървета и скални отломки. За укрепване на ската на хълма Трапезица, областното пътно управление е възлагало обрушване и почистване на потенциално опасни скални късове, движещи се земни маси и дървесна растителност. Резултатите обаче са временни и неефективни.
От 1974 г., когато двата тунела на главен път Русе – Велико Търново – Свиленград са въведени в редовна експлоатация, до днес не им е извършван основен ремонт. Облицовката вече е напукана, а на места напълно липсва. Налице са постоянни течове на вода по сводовете и стените. Осветлението и електрическите табла са демонтирани. В искането е подчертана наложителността на неотложни ремонтно-възстановителни дейности, касаещи и двата тунела.
Необходимите ремонти, заедно с нужната реконструкция на натоварената улица „Магистрална” с Дъговия мост, част от главен път I-4 София – Варна и доизграждането на обходния път между Велико Търново до Дебелец, са въпроси, които кметът Даниел Панов и екипът му поставят пред АПИ от 2012 година насам. Последното редовно избрано правителство осигури финансови средства за основния ремонт на ул. „Магистрална” и Дъговия мост, както и за довършването на т.нар. „Стар път” към Дебелец.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.