25.02.2016 14:00

Програмата за управление на Даниел Панов бе одобрена от Великотърновски общински съвет

Кметът на Велико Търново призова: „Нека бъдем единни в името на Велико Търново”

Програмата за управление на кмета на община Велико Търново Даниел Панов за мандат 2015-2019 бе одобрена днес на заседание на Общинския съвет. Положителен бе вотът на 88% от общинските съветници, а графата „Против” остана празна. Даниел Панов се обърна към местния парламент с призив за единство в името на старопрестолния град. „Днес за Велико Търново се говори с респект и уважение не само в България, но и в целия свят. Нека всички заедно да утвърждаваме този престиж и авторитет, а не излишно да се приказват неверни неща, които засягат реномето на града”, обърна се към общинските съветници великотърновският кмет.
Мандатната програма е изработена в баланс с националните и регионални цели за периода 2014-2020 г., Интегрирания план за градско развитие и целите на кохезионната политика на ЕС. Четири са основните приоритети: Икономическо развитие и просперитет на община Велико Търново; Достоен живот и развитие на човешкия капитал; Опазване и възстановяване на цивилизационното наследство, създаване на благоприятна и естетична среда на живот; Утвърждаване авторитета на община Велико Търново като европейски културен и образователен център.
Само за подобряване на градската среда е внесена инвестиционна програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020” за 43 милиона лева. Проектите са за облагородяване на кварталите, цялата стара градска част с близо 40 улици, панорамни площадки и площадни пространства, Южната промишлена зона. За първи път Велико Търново има гарантирани европейски средства за интегриран градски транспорт и нова транспортна схема, както и за първия етап от превръщането на терена на старото военно училище в съвременен и зелен градски център. Ще продължат подобряването на туристическата инфраструктура и създаването на нови атракции. Одобрен е и вторият воден цикъл за старопрестолния град.
С почти пълно мнозинство Общинският съвет прие отчета за мандатната програма на кмета Даниел Панов, отнасяща се за периода 2011-2015 г. „Над 120 милиона лева бяха инвестирани по проекти, финансирани по различни механизми. За още 50 милиона лева са частните инвестиции, издадени са 320 строителни разрешения, въведени в експлоатация са 752 търговски обекта. Значително бяха подобрени общинската пътна и улична мрежа, образователната, спортната, здравната, социалната, туристическата инфраструктура. Ще получим над 2 милиона лева за съпътстващи събития след достойното представяне в надпреварата за Европейска столица на културата. Магистрала „Хемус” ще е само на 15 километра, обобщи Даниел Панов. Над 97% от поетите ангажименти са изпълнени, а останалите ще бъдат реализирани през настоящия мандат поради липса на източници на финансиране в преходния период, добави кметът.
Даниел Панов отново потвърди, че финансовото състояние на Община Велико Търново е стабилно и призова да не се всява паника с твърдения в обратния смисъл. „При подобрения на градската среда в подобни мащаби няма как да не се увеличат разходите, още повече, че тепърва предстои разплащане по европейските проекти и верифициране на разходите. Предприели сме мерки за оптимизация на разходите и увеличаване събираемостта на данъците, които вече дават ефект”, завърши кметът на старопрестолния град.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.