26.02.2016 15:30

Започва проектирането на паркинг в района на Старото военно училище, подобрява се транспортният достъп към квартал „Картала”

Експерти от общинската администрация работят по проект за създаване на паркинг в района на Старото военно училище във Велико Търново. Той ще е с временен статут и ще регулира достъпа до автомобили към терените около сградите на Великотърновския университет и Националната агенция по приходите. Входът откъм улица „Христо Ботев” ще бъде разширен, свързващите алеи ще бъдат рехабилитирани, ще се оформят паркоместа. Предложението е на общинската комисия по организация на движението, транспорт и паркиране, която се ръководи от заместник-кмета на община Велико Търново проф. Георги Камарашев по силата на заповед на кмета Даниел Панов. То ще бъде внесено за разглеждане на предстоящата сесия на Великотърновски общински съвет през март.
Намерението предвижда временният общински паркинг да бъде платен. Ще се запази зоната с ведомствени паркоместа на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Ведомствен паркинг е предвиден и в района на Областната управа и Административния съд. Терените там са държавна собственост, поради което този въпрос ще бъде отнесен до областния управител проф. Пенчо Пенчев.
Подобрен ще бъде транспортният достъп към квартал „Картала”. След оглед на място от експерти бе взето решение да се промени организацията на движение по улица „Димитър Буйнозов”. Тя ще стане еднопосочна в двете си части. Южната отсечка под сградата на сектор „Пътна полиция” ще се ползва за влизане към жилищната зона. Северната част на ул. „Димитър Буйнозов” ще служи за излизане от кв. „Картала”, като трафикът ще се движи към ул. „Беляковско шосе”. Там ще бъде разкрита нова автобусна спирка във връзка с предстоящата частична промяна на маршрутите на градските автобусни линии с номера 4 и 9. Изменението има за цел да разшири частта от квартала, която се обслужва от обществен транспорт. С отделна заповед ще бъде обявено кога промяна ще влезе в сила.
Променя се и организацията на движението около детска градина „Соня”. Улица „Момина крепост” става еднопосочна, като трафикът ще се движи от ул. „Бойчо войвода” към ул. „Славянска”. Двупосочни стават улиците „Трети март” и „Бойчо войвода”, като по последната паркирането ще бъде забранено. Отхвърлено бе предложението за създаване на паркоместа по ул. „Арх. Георги Козаров”, тъй като това би затруднило движението на автобусния транспорт и разминаването между превозните средства. Възможности за обособяване на паркинги съществуват зад сградите на Великотърновския универистет, които се намират в този район. Одобрено обособяването на нови места за автобусни спирки в селата Дичин и Водолей. В най-близко бъдеще заместник-кметът проф. Георги Камарашев ще обходи населените места от общината, чиито управници искат изграждането на повдигнати пешеходни пътеки.
Вече е изготвен и проектът на Наредба за управление на общинските пътища. Текстовете ще бъдат внесени за обсъждане в комисиите на Общинския съвет.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.