16.02.2016 15:00

Кметът Даниел Панов и Община Велико Търново предприемат крути мерки по проблема с неподдържаните сгради – културни паметници

Кметът на Велико Търново Даниел Панов и експерти от общинската администрация предприемат крути мерки по проблема с неподдържаните сгради в старата част на града, които са паметници на културата и са част от музеен резерват. Всички къщи и постройки с историческа и архитектурна стойност ще бъдат обстойно проверени. Инспекцията ще бъде извършена от специално сформирана работна група. В нея ще бъдат включени експерти от Община Велико Търново, Министерството на културата, Националния институт за недвижимо културно наследство и регионалната структура на Дирекция „Национален строителен контрол”.
Проверката има две основни цели. Първата задача е да се установи реалното състояние на сградите. Втората цел е да бъде насочено вниманието на собствениците към задълженията им да спазват предписанията за укрепване или премахване на тези къщи, които са в лошо състояние и са потенциално опасни за пешеходците и пътуващите с личен, служебен и обществен транспорт.
Законът за културното наследство е отредил на кмета на община Велико Търново като длъжностно лице подпомагащо функция по въпросите, свързани със състоянието на сградите паметници на културата със собственост, различна от общинската. С оглед ограничените правомощия, до момента Даниел Панов и експертите от общинската администрация са сформирали комисии и работни групи, в резултат на които е извършена проверка на повече от 20 частни сгради в незадоволително състояние. Установено е, че голяма част от собствениците на тези къщи живеят в различни части на България и света. Издадени са им предписания и протоколи, но само двама от тях са реагирали. Наложени са глоби според действащото законодателство.
Кметът Даниел Панов и Община Велико Търново припомнят, че отговорността за частните сгради, които са паметници на културата, е на собствениците им. За незадоволителното им състояние те подлежат на санкции както според Закона за устройство на територията, така и според Закона за културното наследство, като максималният им размер е 30 000 лева. Предвидена е и наказателна отговорност. Община Велико Търново и Даниел Панов се надяват притежателите на къщите и постройките в старата част на града да окажат необходимото съдействие за разрешаване на проблемите със състоянието на сградите. 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.