24.11.2015 14:00

Представиха готови проекти на Община Велико Търново за 30 милиона лева

Община Велико Търново вече е готова с първите тринадесет проекта, с които ще кандидатства за европейско финансиране по оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”. Общата им прогнозна стойност възлиза на над 30 милиона лева. Създадени са според концепцията на Интегрирания план за градско развитие и ще бъдат подадени до Управляващия орган до 31 май 2016 година.
Проектите бяха представени по време на дискусия, водена от кмета на Велико Търново Даниел Панов. Изготвянето им е част от разработката с европейско финансиране „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, финансирана с 549 000 лева по ОП „Регионално развитие 2007-2013”. Във форума участваха заместник-кметовете Снежана Данева-Иванова и Ганчо Карабаджаков, председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов, директорът на дирекция „Общинско развитие” Мариела Цонева, общински съветници, архитекти, експерти от кметската администрация, общественици, журналисти и граждани.
Кметът Даниел Панов обясни, че от групата готови проекти седем са за градска среда, четири – за образователна инфраструктура и два – за културна инфраструктура. С тях Община Велико Търново кандидатства за финансиране по първата от седемте приоритетни оси на ОП „Региони в растеж 2014-2020”. „Ще използваме всички възможни финансови механизми, за да реализираме и останалите проекти, по които работим с администрацията”, подчерта Даниел Панов.
2,4 милиона лева е прогнозната стойност на разработката за подобряване на градската среда в квартал „Чолаковци”. На 400 000 лева е оценена реконструкцията на пешеходната алея, която свързва тази жилищна зона с квартал „Бузлуджа”, предвидено е видеонаблюдение. С 1,4 милиона лева основно ще бъде ремонтирана детска градина „Рада Войвода”, а още 2,7 милиона лева са заложени за пълна реконструкция на СОУ „Владимир Комаров”. На 400 000 лева е оценена разработката за основен ремонт на читалище „Съзнание – 1936”.
15 милиона лева е прогнозната стойност на пълното преобразяване на старата градска част на Велико Търново по най-големия от новите проекти, който има няколко етапа. Включен е основен ремонт на 39 улици, монтиране на енергоспестяващо улично осветление, изграждане на подпорни стени. Вече са изпратени уведомления до експлоатационните дружества за подмяна на подземните комуникации. По друг проект за 300 000 лева ще бъдат реконструирани изгледните площадки на ул. „Стефан Стамболов”, а 15 000 лева ще бъдат вложени в основния ремонт на обществената тоалетна в близост до Сарафкината къща. С 200 000 лева ще бъде облагороден площад „Съединение”, а с 410 000 лева ще бъде изграден паркинг за 80 автомобили и 20 автобуси на ул. „Крайбрежна”, с видеонаблюдение, охрана, ограда.
500 000 лева са заложени за реконструкция на детска градина „Пролет”, 1,6 милиона лева е стойността на проекта за основен ремонт на Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”, а по 2,5 милиона лева са предвидени за реконструкция на сградите на музей „Възраждане и учредително събрание”, Археологически музей и регионалната библиотека „П. Р. Славейков”.
По време на дискусията стана ясно, че има шанс Община Велико Търново да получи достъп до неусвоените средства от Програмата за развитие на селските райони, които да бъдат вложени в населените места. Кметът Даниел Панов каза още, че от следващата година собствениците на сгради паметници на културата също ще могат да се възползват от мерките и програмите за енергийна ефективност. Условието е в една къща да живеят най-малко две семейства, а финансирането ще е 100% безвъзмездно.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.