02.08.2012 11:36

Стартира проект "Енергийно обновяване на българските домове"

На 02 юли 2012г. стартира кандидатстването  по Проект BG161PO001-1.2.0001 "Енергийно обновяване на българските домове"

50%  програмата покрива СМР, проектиране и съпътстващите дейности свързани с енергийното обновяване.

100% програмата покрива енергийното обследване

100% програмата поема консултантската дейност

Могат да кандидатстват панелни и монолитни жилищни сгради,  проектирането на които е започнало преди 1999г.

Информация по проекта и заявления за кандидатстване можете да получите:

  • в Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, стая 519, тел.062 619 233,
  • областен информационен център на бул."България" №24, тел.062 620 075

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.