22.06.2015 14:00

Кметът Даниел Панов подписа споразумение Община Велико Търново да е междинно звено за усвояване на 53 млн. лв. до 2020 година по ОП „Региони в растеж”

Днес, 22 юни 2015 година, кметът на Община Велико Търново Даниел Панов подписа споразумение за делегиране на функции по оценка и избор на проекти в изпълнение на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020.
Подписването на споразуменията с 39-те общини бенефициенти се състоя в Националната галерия „Квадрат 500“ в град София.
В резултат на усилията на кмета Даниел Панов, град Велико Търново бе преместен от трето йерархично ниво във второ йерархично ниво. През следващите пет години Община Велико Търново ще получи 53 млн. лв. европейски средства за инвестиции в градско развитие. Парите ще дойдат по първия приоритет на Оперативна програма „Региони в растеж“, където Велико Търново вече е сред десетте най-големи града, определени като двигатели на икономическия растеж в България.
Първо йерархично ниво е отредено за столицата София.
Във второ йерархично ниво Велико Търново е заедно с градовете Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен и Благоевград.
Средствата ще може да се инвестират за обновяване на градските пространства, училища и детски градини, спортната и културната инфраструктури на територията на града. Около 20% от европейския ресурс е определен за енергийна ефективност на публични и многофамилни жилищни сгради. Общината ще може да използва парите и за интегриран градски транспорт и свързаната с него инфраструктура, както и за благоустройство на зоната за икономическо развитие. Инвестициите са определени в одобрения за града Интегриран план за градско възстановяване и развитие. През тази година предстои да бъде подготвена Инвестиционната програма, която да бъде одобрена от ОП „Региони в растеж”. Тя ще включва приоритетните за града проекти, като се очаква  до средата на следващата година да стартира подготовката и изпълнението им.
Друга положителна разлика от настоящия програмен период за Велико Търново е, че вече общината ще има достъп до работа с така наречените финансови инструменти. Това са нисколихвени кредити, отново с европейски ресурс, за които общината или нейни търговски дружества могат да кандидатстват за проекти, генериращи приходи. Това най-често са инвестиции в областта на спорта, пазарите, културата, туризма, които носят приходи и Велико Търново ще се възползва със сигурност от тях. Това са проекти и възможности извън обема на осигурените 53 млн. лв. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.