08.03.2015 17:00

В официално писмо министъра на регионалното развитие и благоустройството потвърди максимално близкото преминаване трасето на автомагистрала „Хемус“

В Община Велико Търново е получено официално писмо от министъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова във връзка с определяне трасето на автомагистрала „Хемус“.
Министърът заявява в писмото, че солидните аргументи на Община Велико Търново са причина за преразглеждане на трасето и приемане на решение за максимално близко преминаване на магистралата до Велико Търново.
В писмото министър Павлова информира кмета на общината Даниел Панов, че за подготовката на проекта за предпроектните проучвания за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ са актуализирани и допълнени през 2013 – 2014 година.
„Вариантът от предпроектните проучвания с приближаване към Велико Търново, преминава южно от Павликени и Поликраище, което удължава трасето с около 9 км. Предпроектното проучване показа, че трафика практически не се увеличава, а за сметка на това цената на изгражданото трасе ще нарасне с над 40 млн. лв. По тези причини вариантът първоначално е отхвърлен.
„Аргументите на Община Велико Търново, относно изместване трасето на юг ни накараха да преразгледаме това решение. След проведените разговори се изясни, че изместване на трасето в южна посока, като се премине южно от с. Никюп  и северно от с. Поликраище ще подобри значително транспортното обслужване на Велико Търново и околните територии, както и ще доведе до по-силен икономически растеж на региона.
Уверявам Ви, че вече са предприети действия за техническото разработване на вариант на трасето, максимално приближено до Община Велико Търново в рамките на текущият договор за проектиране на автомагистрала „Хемус“. Очакваме конкретно решение да бъде готово в най-кратки срокове, за което ще Ви уведомим допълнително. Оставаме на разположение за всякакви дискусии и инициативи, които биха помогнали за подобряване транспортното обслужване на Община Велико Търново“, се казва в писмото на министър Лиляна Павлова.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.