21.01.2012 16:38

Очаквани стартиращи проекти в Община Велико Търново

Проект "Реконструкция и модернизация на здравната инфраструктура на територията на Община Велико Търново"

Финансираща програма
Оперативна програма „Регионално развитие” /ЕФРР,ДБ/
Индикативен период на изпълнение.

2010 – 2012 г.

Индикативна стойност на проекта

5 000 000,00 лв., от които 15% собствен принос

Роля на общината

Водеща организация

Проект "Реконструкция на път ОП І-V "Никюп - Никополис ад Иструм"

Финансираща програма
Национален бюджет/ОПРР
Индикативен период на изпълнение.

2009 г.
Очаква се пренасочване на проекта към друга програма поради спиране на финансирането на общински обекти със средства от бюджета на МРРБ.

Индикативна стойност на проекта

1 200 000,00 лв

Роля на общината

Водеща организация

Проект "Подкрепа на иновативни културни събития

Финансираща програма
Оперативна програма „Регионално развитие” /ЕФРР, ДБ/
Индикативен период на изпълнение.

2010 – 2012 г.
Открита е процедурата – краен срок за представяне на проекта – 07.01.2011 год.

Индикативна стойност на проекта

500 000,00 лв.

Роля на общината

Водеща организация

Проект „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”

Финансираща програма
Оперативна програма „Регионално развитие” /ЕФРР, ДБ/
Индикативен период на изпълнение.

2010 – 2012 г.
Открита е процедурата – краен срок за представяне на проекта – 04.01.2011 год..

Индикативна стойност на проекта

500 000,00 лв.

Роля на общината

Водеща организация

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.