19.11.2014 17:15

БСП започна кампанията за местните избори една година преди тяхната дата

Групата съветници на БСП отново прави внушения, които не обслужват процеса на търсене на истината и защита на общественият интерес, а „взривяването на ефектни, но неефективни медийни пушилки”.
Както преди всяка сесия на Великотърновския общински съвет, БСП отправя „въпроси”, като се надява те да получат обществен отзвук на обвинения, които не почиват на фактите и имат само и единствено политически цели.
Отговорите на поставените от съветниците от БСП въпроси са следните:
-Заобиколен ли е законът за обществените поръчки при закупуването на служебните автомобили, в публичните покани за доставката?
Няма заобикаляне на ЗОП. При закупуването на посочените три автомобила - 2 за нуждите на общинската администрация и един за нуждите на Регионалната библиотека са спазени всички изисквания на закона. Цялата информация във връзка с обявяването на поръчките и провеждането на процедурите е качена в публичното пространство, както на сайта на АОП, така и на сайта на община Велико Търново. Важно е да се отбележи, че към момента реално е закупен само един автомобил за нуждите на общината, а по отношение на другите два е налице висящи процедури по ЗОП – неприключили към момента.
-Заложени ли са технически изисквания, на които да отговаря само един вид, марка и модел автомобил?
Видно от зададените технически спецификации в проведените процедури по закупуване на трите автомобила са заложени показатели, на които отговарят и други производители на еквивалентни класове. Като пояснявам, че не е залагано условие доставчикът да е производител и/или официален представител на съответната марка.
-"Как общината е придобила лимузината, предназначена за кмета, с 55 000 лв. по-евтино“?
Внушението, че е закупен лек автомобил за „нуждите на кмета“ не почива на обективната действителност. Както бе посочено налице са процедури по придобиване на 2 автомобила за нуждите на общината и един за нуждите на регионалната библиотека. Обвинението, че общината е придобила в собственост лек автомобил с 55 000 лева по-евтино е всичко друго, но не и неправомерно и необосновано харчене. Цената, на която е придобит въпросният лек автомобил е конкурентна цена подадена в процедура по ЗОП, затова нейното формиране е в правомощията на участника. Изключително приятно съм изненадан, че общината е успяла да придобие собственост на такава добра цена.
 -"Упражнил ли е кметът контрол в провеждането на всички тези процедури и морално ли е в ситуацията на остър бюджетен дефицит на общината, да се купува такъв скъп и луксозен автомобил“?
Кметът като орган по ЗОП възлага и контролира провеждането на процедури. Категорично възразявам на твърдението, че Община Велико Търново е в остър бюджетен дефицит. Подобно внушение рушащо авторитета и фискалната стабилност на общината и то от страна на общински съветник е недопустимо. Отделно разходването на средства е съобразно изпълнението на решението на Великотърновски общински съвет, с което е приета инвестиционната програма на общината, където е заложена сумата 75 000 лв. Общината не е нарушила така предвидената бюджетна рамка.
-“Редно ли е бившата фирма на г-н Ашиков да доставя всички автомобили за нуждите на общинската администрация и на общинските търговски дружества в този мандат”?
Няма ред, по който кметът или който и да било друг възложител по ЗОП да ограничи участници в процедури по ЗОП, освен в изрично предвидените от закона случаи.
Коя фирма извършва сервизните дейности на общинските коли, на какво основание и на какви цени.
След проведена публична покана по ЗОП е избрана фирма, която да обслужва т.нар. автопарк на общината. Годишните разходи за всички коли на Община Велико Търново, не само тези което се ползват от общинска администрация са приблизително 60 000 лв.
Като следва да се отбележи, че автопаркът на Община Велико Търново не е подновяван, като и към момента се използва МПС от 1996 година, като средната възраст на МПС е над 10 години, което води до високи разходи във връзка с ремонта и поддържането им в изправност.
Ако отговорите на всички поставени въпроси са положителни, това ще бъде нарушение на етичния кодекс на българския политик - заявяват от БСП.
Политическо поведение, което не е продиктувано от търсене на истината, което цели заблудата на обществото и не обслужва обществения, а чисто партиен интерес, със сигурност е нарушение на за съжаление несъществуващият кодекс на българският политик.
“Тъй като считаме, че има съществени пороци в проведените процедури, групата съветници от БСП ще подаде сигнали и до Агенцията за държавна финансова инспекция, до прокуратурата и до Комисията за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси”, завяват от БСП.
Община Велико Търново ще съдейства напълно и изцяло на всички държавни контролни органи, които биха извършили действия, по установяване на факти и обстоятелства във връзка с поставените въпроси.
Община Велико Търново работи открито и прозрачно и няма никакви причини за притеснение по тези, както впрочем по всички обществени поръчки и процедури.
Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.