Правила и нормативи за прилагане на общия градоустройствен план със специфични правила и норми за устройство и застрояване на територията на град Велико Търново

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.