Пасища, мери и ливади

Icon Протокол № 1 за допълнителни разпределения пасища от ДПФ (3,1 MB) Icon Протокол по реда на чл.37 и ал.6 от ЗСПЗЗ (278,1 KB) Icon Протокол за изменение и допълнение на Протокол от 30.04.2018 г. (137,8 KB) Icon Заповед № 320/27.12.2018 г. относно одобряване на споразумение с рег. № 42 от 27.11.2018 г. в Общинска служба по земеделие - Велико Търново (518,9 KB) Icon Заповед № 319/27.12.2018 г. относно одобряване на споразумение с рег. № 40 от 20.11.2018 г. в Общинска служба по земеделие - Велико Търново за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Габровци, община Велико Търново (458,3 KB) Icon Заповед № РД-14-324/28.12.2018 г. относно споразумение с рег. № 43 от 27.11.2018 г. в Общинска служба по земеделие - Велико Търново за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Въглевци, община Велико Търново (532,9 KB) Icon Заповед № РД-14-321/27.12.2018 г. относно споразумение с рег. № 41 от 23.11.2018 г. в Общинска служба по земеделие - Велико Търново за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Войнежа, община Велико Търново (470,9 KB) Icon Заповед № РД-14-323/28.12.2018 г. за споразумение с рег. № 45 от 10.12.2018 г. в Общинска служба по земеделие - Велико Търново за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Вонеща вода, община Велико Търново (444,1 KB) Icon Списък на имотите от ОПФ, представляващи пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ (1,1 MB) Icon Списък на имотите от ОПФ, представляващи пасища, мери и ливади за общо ползване (137,2 KB)

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.