24.10.2013 15:30

Община Велико Търново и Община Матера подписаха Меморандум за сътрудничество в подкрепа кандидатурите на двата града за Европейски столици на културата 2019

Заместник-кметът Ганчо Карабаджаков, кметът на град Матера и председател на комитета по подготовка на кандидатурата на града за Еврoпейска столица на културата 2019 Салваторе Адуче подписаха Меморандум за сътрудничество на 22 октомври 2013 година в град Матера, Италия. Меморандумът цели да се задълбочат културните и институционални връзки между двата града.  
"Ние сме много заинтересовани да задълбочим партньорските си  отношенията с България и Велико Търново, каза г-н Адуче - защото това би ни помогнало да  обменим опит в рамките на подготовката на кандидатурите ни, но също така и да опознаем по-добре различните градски модели”.
Страните декларираха ангажимента си да си сътрудничат и да насърчават дейности и инициативи част от техните кандидатури за Европейска столица на културата 2019, да обменят знания и добри практики, както и разработване на съвместни инициативи и проекти като всичко това бъде включено в досиетата по кандидатурите им включително насърчаване на взаимното участие в културни програми и фестивали, които се провеждат в двата града, насърчаване на мобилността на творци, работещи в областта на сценичните изкуства, архитектура и дизайн, реставрация, укрепване на сътрудничеството и младежки обмен между средните и висшите училища.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.