29.03.2024 09:37

Община Велико Търново се разграничава от листовки, описващи „кампания за органите на етажната собственост“

Община Велико Търново информира гражданите, че не е организирала  „кампания“, свързана с „промени в Закона за управление на етажната собственост“ – нито самостоятелно като институция, нито съвместно с Министерството на регионалното развитие и благоустройство. В тази връзка Община Велико Търново се разграничава от информация, разпространена чрез рекламни листовки на територията на град Велико Търново.
Община Велико Търново припомня, че кореспонденция с органите на етажната собственост по въпроси относно актуализация на регистрите, изтичане на мандата на управителите и провеждането на общи събрания на представителите на етажната собственост, се води чрез официални писма с всички изискуеми реквизити – подпис, печат и пр., заедно с обратна разписка за получаване.
Информация и примерни образци за документи, подавани в общината относно организирането на общи събрания на собствениците, както и съобщения до тях са публикувани на официалния сайт на Община Велико Търново: www.veliko-tarnovo.bg, в раздел „Етажна собственост“ на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/etazhna-sobstvenost/.
Категорично нередно е името на Община Велико Търново като институция да бъде използвано в кампании с рекламна цел, организирани от трети страни.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.