19.03.2024 16:32

Покана за обществено обсъждане на одобрените на първи етап Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), в чиито обхват попада територията на община Велико Търново

На 20 март 2024 г. (сряда) от 10.00 часа в Ритуална зала на Община Велико Търново, където ще се проведе представяне и общественото обсъждане на одобрените на първи етап Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), в чиито обхват попада територията на община Велико Търново:
 1. BG16FFPR003-2.001-0044 „Интегрирана подкрепа за Велико Търново - Укрепване на свлачища на територията на община Велико Търново“, с бенефициент Община Велико Търново.
 2. BG16FFPR003-2.001-0073 „Обособяване на Старопланински хъб от рекреационни зони за устойчив туризъм и зелени пространства за културни и социални иновации“, с бенефициент ТД „Трапезица 1902“ – Велико Търново.
 3. BG16FFPR003-2.001-0017 „Комбинирана концепция за подпомагане на сценичните изкуства“, с бенефициент НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, партньор МДТ „К. Кисимов“ – В. Търново.
 4. BG16FFPR003-2.001-0030 „Устойчива и безопасна инфраструктура на територията на СЦР, Област Велико Търново“, с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“.
Можете да се запознаете с презентациите за КИТИ и да споделите своето мнение, като попълните онлайн анкети за всяка от концепциите. Както и да изпратите препоръки и възражения на електронната поща на ОИЦ – Велико Търново, до три дни след общественото обсъждане: oic_vt@abv.bg.  
Линк към презентация на концепцията:
 1. BG16FFPR003-2.001-0044:
https://docs.google.com/presentation/d/16jHV5cJGlC4i_bPHcaO-Mz4MtkxMl4nw/edit?usp=sharing&ouid=109496258102671962122&rtpof=true&sd=true
 1. BG16FFPR003-2.001-0073:
https://docs.google.com/presentation/d/1gpLuL_31BeN0oIgtGmy0a5Oj3z8Mb2cw/edit?usp=sharing&ouid=109496258102671962122&rtpof=true&sd=true
 1. BG16FFPR003-2.001-0017:
https://docs.google.com/presentation/d/1t7ro_N7OHA-ut0_4qcYHRKvYkp-JsLZ8/edit?usp=sharing&ouid=109496258102671962122&rtpof=true&sd=true
 1. BG16FFPR003-2.001-0030:
https://docs.google.com/presentation/d/1oNm8rEzR19goqpsGBtx6oukre6jp4CwS/edit?usp=sharing&ouid=109496258102671962122&rtpof=true&sd=true
Онлайн анкети за гласуване:
 1. BG16FFPR003-2.001-0044: https://forms.gle/2coogMhD9jtEzHZAA
 2. BG16FFPR003-2.001-0073: https://forms.gle/1o3P4Yry77kqGVQm8
 3. BG16FFPR003-2.001-0017: https://forms.gle/pfXhgxKe77xbKUUi8
 4. BG16FFPR003-2.001-0030: https://forms.gle/Qzz6EkiP2EQpD7tT6

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.