15.03.2024 16:10

Одобрен е проектът на Община Велико Търново за модернизация на Детска градина „Св. св. Кирил и Методий“

Община Велико Търново е с одобрен проект за модернизация на Детска градина „Св. св. Кирил и Методий“ в кв. „Света гора“. Финансирането ще бъде осигурено по целевата програма на МОН за изграждане на нови детски градини или реконструкция на съществуващи.
Детската градина в кв. „Света гора“ не е основно ремонтирана от построяването й през 1987-а година. Интервенцията предвижда прилагане на комплексни мерки за енергийна ефективност – саниране, подмяна на дограмата, ремонт на покрива, изграждане на нови инсталации за  отопление, ВиК, осветление. Обновени ще бъдат вътрешни помещения. Дейностите ще бъдат приложени върху 1610 кв. м. разгъната застроена площ.
В детска градина „Св. св. Кирил и Методий“ се прилага иновативната Валдорфска педагогика. През настоящата учебна година са записани 71 деца в три групи. След модернизацията ще има възможност за обособяване на още една нова група, а общият капацитет се увеличава на 100 деца. Планираната инвестиция е в размер на 1 млн. лева безвъзмездни средства.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.