10.01.2024 17:13

Община Велико Търново предлага отстъпка от такса смет при компостиране и разделно събиране в домакинствата

И през настоящата година Община Велико Търново осигурява облекчение от такса смет за гражданите от града и общината, които компостират биоразградими отпадъци. В тази връзка общинската администрация припомня, че до 31 януари е срокът, в който се подава декларации за компостиране в съответния имот. Наличието на декларираните компостери ще бъде проверено и от служители на отдел „Околна среда“.
Ако домакинство компостира отпадъци, то 30% от компонента за сметосъбиране и сметоизвозване на такса битови отпадъци ще бъдат възстановени.
Ръководство и инструкции за домашно компостиране са публикувани на сайта на Общината:
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2024/01/10/rakovodstvo-kompostirane-vt.pdf.
Остава в сила и 30%-а отстъпка за гражданите, които събират разделно отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло и ги предават на специализираните площадки в местността „Дълга лъка“ (Велико Търново) и в с. Ресен, или в мобилния пункт, който всяка събота и неделя е в кварталите. Тя се начислява при достигане на 150 кг. за година. Графикът за работа на мобилния пункт е публикуван тук:
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/novini/6019-mobilen-punkt-za-razdelno-sbrani-otpadci-she-raboti-v-kvartalite-na-veliko-trnovo-vseki-uikend?fbclid=IwAR05xl1TQ3tY9XHIEic0gnTfo8Zn5RROMhZPo8VV_8WWP2m0A_BZVfvES6s.
Ако едно домакинство компостира биоразградими отпадъци и предава разделно събрани хартия, пластмаса и метал, тогава отстъпката от такса смет в частта сметосъбиране и сметоизвозване става 60%.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.