28.04.2023 12:30

До 10 май продължава приемът на документи по новата програма за саниране

Община Велико Търново информира и напомня на сдруженията на собствениците на жилищни сгради, че до 17:00ч. на 10 май продължава приемът на документи за участие по новата програма за саниране.
Заявленията и цялата необходима и задължителна документация към тях по Процедура
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, се подават в деловодството в сградата на общинска администрация.
Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата, след тази дата Община Велико Търново може да откаже да приема заявления предвид необходимото време за проверки и други подготвителни дейности в рамките на оставащия срок за кандидатстване, който е до 31 май.
От началото на годината бяха организирани няколко разяснителни и информационни срещи за новата програма за саниране. Интересът сред великотърновци бе много голям – стотици бяха присъстващите, а по телефон и email също бяха отправени многобройни въпроси към администрацията.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.