05.07.2022 10:30

С нова социална услуга във Велико Търново помагат на хората с увреждания

Със Заповед на Кмета на Община Велико Търново от 1 юли е разкрита нова социална услуга - Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания. Капацитетът е 30 места.
Това е резултат от изпълнението на проект на Община Велико Търново по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., BG05M9OP001-2.061-0002-C01 „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“. Дейностите са организирани в ремонтирани и адаптирани функционални помещения на ул. „Цветарска“ № 14, ет.1 в град Велико Търново. За реализирането им е назначен екип от 10 души, като следва: управител, социален работник, касиер/домакин, трима трудотерапевти и четирима санитари.
В новата социална услуга хората ще получат за посрещане на ежедневните потребности, ще бъдат организирани занимания за развитие на основни умения в зависимост от възрастта и личните нужди, също трудотерапия, планиране на свободното време и разширяване на социалните контакти.
Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, връчи трудовите договори на специалистите в услугата, благодари им за желанието да работят с лица с увреждания и техните семейства.
В новоразкрития Дневен център се предоставят и иновативни дейности, подкрепящи семействата на лицата с увреждания. За потребителите е възможно и краткосрочно настаняване в иновативната услуга "Заместваща грижа" за срок до 14 дни в годината.
Срокът за предоставяне на услугата по проекта е дванадесет месеца. Понастоящем се търсят следните специалисти: медицинска сестра, рехабилитатор и психолог/логопед.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.