11.11.2021 16:00

Велико Търново ще има площадка за разделно събрани отпадъци от домакинствата

За предадени опаковки ще се възвръща част от такса „смет“

Община Велико Търново пое нова инициатива, с която насърчава разделното събиране на отпадъци в домакинствата и повишаването на екологичната култура на гражданите. В близост до кв. „Чолаковци“ се изгражда специална площадка, на която хората ще могат да предават сортираните в домовете си отпадъци. Пунктът ще се намира в района „Дълга лъка“ - срещу бившия радиозавод, до въжения пешеходен мост и ще започне да функционира през декември.
Инициативата се реализира съвместно с „ЕкоПартнърс България“.
На площадката гражданите ще могат да предават също отпадъци от опаковки, пластмаса, хартия, биоразградими материали от градините, строителни и едрогабаритни отпадъци от домовете.
Всяко домакинство, което събира разделно опаковки, ще получи магнитна карта и при натрупване на определено количество част от платената такса за битови отпадъци ще се възстановява. Тази система ще започне да работи от 1 януари 2022 г. За целта предстои приемане на промени в местната нормативна уредба.

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.