26.10.2021 10:00

Още двама младежи започнаха работа в общинската администрация във Велико Търново

Още двама младежи започнаха работа в администрацията на Община Велико Търново. Те са назначени по Програма „Старт на кариерата“, чиято основна цел е осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на безработни на възраст до 29 г., завършили висше образование и без стаж по избраната специалност. Така ще бъде улеснен преходът от образование към заетост.
С младежите са сключени трудови договори за срок от 12 месеца. Те са назначени на длъжност „Младши експерт“ с място на работа в дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново.
Програмата се финансира със средства от държавния бюджет, по Националния план за действие по заетостта за 2021 г. и съгласно сключен договор с Агенция по заетостта чрез Бюро по труда – Велико Търново.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.