14.10.2021 11:00

С поредица от събития Община Велико Търново ще се присъедини към националната кампания за превенция на трафика на хора

С поредица от събития Община Велико Търново ще се присъедини към националната кампания за превенция на трафика на хора под надслов „Не си играй със съдбата им“, организирана от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), с подкрепата на EMPACT (Европейска мултидисциплинарна платформа за борба срещу престъпни заплахи).
Местната комисия за борба с трафик на хора (МКБТХ) в Община Велико Търново организира провеждането на превантивно-информационна кампания по повод отбелязване на 18-ти октомври – Европейски ден за борба с трафика на  хора. Кампанията стартира през месец октомври и ще продължи до 25 ноември - Международния ден за ненасилието над жени, като в планираните мероприятия ще вземат участие ученици и подрастващи, студенти, продължително безработни лица, Центрове за работа с деца и младежи, както и експерти, имащи отношение към проблема трафик на хора.
Основни цели на кампанията са да подобри информираността на широката общественост относно проблема „Трафик на хора” и така да повиши чувствителността към него; да ангажира гражданското общество, властите и институциите да помагат за ограничаването му на местно ниво; да стимулира младите хора да бъдат по-информирани и по-предпазливи; да се обърне особено внимание на рисковите по отношение на трафика на хора групи.
Планирани мероприятия:
  • Участие на МКБТХ в Трудова борса, организирана от Дирекция „Бюро по труда“;
  • Велико Търново – информиране на продължително безработните лица, които са рискови по отношение трафик на хора с цел трудова експлоатация за опасностите, начините за предпазване, както и полезните контакти при нужда – 12.10.2021 г.;
  • Информационна беседа и тренинг в Кризисен център за деца, с. Балван – 13.10.2021 г.;
  • Съвместно мероприятие с Градски ученически парламент на тема „Младите хора срещу съвременното робство“ – беседа, презентация, прожекция на видеоматериали по темата „Трафик на хора“ и обмяна на идеи между младите хора за бъдещи съвместни дейности и начини за въвличане на повече млади хора за каузата – 15.10.2021 г. в Младежки дом;
  • Информационна среща със студенти от Великотърновски университет и прожекция на филма „Червено като червило и като кръв“ – 18.10.2021 г. във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“;
  • Провеждане на информационна акция за отбелязване на 18-ти октомври – Европейски ден за борба с трафика на  хора, с участие на ученици и специалисти от Кризисен център за лица „Търновград“ – 18.10.2021 г. от 15:00 часа пред Община Велико Търново;
  • Разпространяване на информационни материали сред жителите на малките населени места в общината, съвместно с деца от Центровете за работа с деца и младежи;
  • Участие в международна онлайн конференция „Exit Strategies from Human Trafficking and Sexual Exploitation in the Danube Region“ /Стратегии за изход от трафика на хора и сексуална експлоатация в Дунавския регион/ – 19-22.10.2021 г.;
  • Представяне на основни акценти по темата „Трафик на хора“ пред мрежата на образователните медиатори – съвместно с ЦМЕДТ „Амалипе“ –  20.10.2021 г.;
  • Провеждане на онлайн обучение на тема „Причини и механизми за въвличане на деца и младежи в престъплението трафик на хора. Превенция, идентификация и подкрепа в училищна среда и социалните услуги“ за педагогически специалисти  и социални работници.
Освен така планираните дейности, по време на кампанията ще се осъществяват регулярни обучителни сесии в часовете на класа в училищата на територията на общината, както и срещи със студенти от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ по специалност „Социални дейности“ и „Социална педагогика“.

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.