26.08.2021 17:00

Великотърновски общински съвет прие Плана за интегрирано развитие на Община Велико Търново

Планът за интегрирано развитие на Община Велико Търново (ПИРО) за периода 2021-2027 година бе приет от Великотърновски общински съвет.
Проектът на стратегическия документ определя приоритетите и посоката на развитието на Велико Търново и населените места на общината за следващите 7 години. ПИРО акцентира върху средносрочните цели и механизми за устойчиво развитие на общината, а също и на връзките й с други общини в рамките на Северен Централен регион.
Проведени бяха редица анкетни проучвания сред обществеността, беше потърсена обратна връзка от гражданите, организациите и бизнеса за генериране на проектни идеи; проведени срещи на седем фокус групи по теми, свързани с политиките на местно ниво,  обществен форум, както и обществено обсъждане със заинтересованите страни – граждани, организации, икономически субекти, социални партньори, юридически лица и др.
Всички материали и информация, свързани с разработването на ПИРО на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г. са публикувани на сайта на ПИРО: https://veliko-turnovo-next7.eu, както и на сайта на общината на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/obyavi-i-sobsheniya/obshtestveno-obsazhdane/obshestveno-obszhdane-2021-godina/pokana-otnosno-obshestveno-obszhdane-na-izgotveniya-proekt-na-pln-integrirano-razvitie/

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.