13.05.2021 16:00

Онлайн приемът на първокласници във Велико Търново стартира в понеделник, 17 май

От понеделник, 17 май, започва приемът на деца в първи клас във Велико Търново. Кандидатстването вече ще е изцяло онлайн – системата е достъпна на адрес https://priem.veliko-tarnovo.bg/
Системата ще заработи в 10,00 ч. в понеделник, когато вече ще могат да бъдат подавани документи. По този начин значително ще бъдат улеснени семействата на над 700 първокласници, които се очаква да бъдат записани наесен в девет училища в Старата столица.
Системата включва подробна информация за районирането, а родителите ще могат бързо да проверят кои са училищата, попадащи в техните райони по адрес. Документите ще се набавят по служебен път – подаденото в системата заявление за записване, удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, удостоверение за семейно положение“, коментираха от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ в Община Велико Търново.
Всеки родител може да подреди в заявлението на детето до 9 училища. Водещ критерий за прием в първи клас е близостта на учебната институция по постоянен или настоящ адрес на детето в района за обхват /който адрес е по-благоприятен за родителя/. Проверката на документацията ще е автоматична.
Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище, където ще става и последващото записване.
В системата са достъпни също наредбата за прием в първи клас с критериите за класиране, както и графикът за всички дейности.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.