13.01.2021 15:00

Промени в наредба на екоминистерството съкращават процедурата за премахване на изоставени автомобили

Община Велико Търново уведомява собствениците на излезли от употреба автомобили, че процедурата за премахването на  тези моторни превозни средства от улици и общински площи се съкращава значително. Това е заложено с промени в нормативната база, приети в началото на настоящата година.
Измененията са в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства на Министерството на околната среда и водите. Изоставените автомобили са вид отпадък по смисъла на Закона за управление на отпадъците, а новите разпоредби оптимизират значително сроковете за тяхното премахване. На такова подлежат автомобили и возила, намиращи се на общински или държавни площи:
  • чиято регистрация е прекратена за повече от три месеца /досега този срок бе две години/;
  • чийто знак за годишен технически преглед е изтекъл повече от три месеца от определената дата за нов преглед /досега – две години/.
С оглед на това собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства, попадащи в горните две категории, следва да предприемат действия по тяхното репатриране на площадка за временно съхранение и разкомплектоване. При установяване на изоставени автомобили, отговарящи на горните условия, Общинска администрация ще инициира процедура по тяхното принудително преместване на общинската площадка. Ако в 14-дневен срок след приключване на тази процедура возилото не бъде потърсено, то ще бъде разкомплектоване.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.