03.02.2020 16:00

Във Велико Търново се проведе обучение и официално представяне на новата платформа за дигитален маркетинг FairDeal

Официално представяне и обучения за работа с новата платформа за виртуален маркетинг на занаятчийски продукти FairDeal, създадена по проект на Община Велико Търново и партньори от България и Румъния, се проведе в старопрестолния град. В детайли бяха описани дигиталната мрежа, концепцията за работни процеси, основните модули и функционалности, възможностите и предимствата, които дава. Презентацията водеше ръководителят на проекта Павел Христов от Община Велико Търново, а участие взеха и представители на всички партньорски организации и занаятчии. Обсъдени бяха последващи дейности за включване на занаятчиите в активен стадий на потребителски тестове от тяхна страна, с цел достигане на оптимален режим на работа на платформата, съобразен с техните маркетингови нужди.

„Софтуерното решение представя уеб-базирана платформа, безплатна и достъпна за всички потребители. Каним всички занаятчии, заинтересовани от представяне на продуктите си в платформата, да регистрират свои профили в системата и изпробват в реално време всички функционалности на адрес www.fairdeal.bg. Голямата цел е насърчаване на малкия и среден бизнес, оптимизиране на връзката доставчик – клиент, а за улеснение на заинтересованите лица от двете страни на Дунав е реализирана и функционалност за мултиезичност на платформата и различните потребителски интерфейси на български, румънски и английски език”, подчерта Павел Христов при официалното представяне.

Цялостната информация е визуализирана посредством детайлен наръчник, който е публикуван в секция „Ръководства“ на платформата. Описани са основните функционалности на платформата, маркетинговите процеси от страна на занаятчиите с техните основни функции – публикуване на собствен магазин с продукти, описанието им, пускането им в платформата, приемане и обработка на поръчка. Представени са и процесите от гледна точка на потребителите на платформата от тип „Клиент“ – преглед на магазините и занаятчийските профили, разглеждане на продукти и описания, извършване на поръчка и осъществяване на комуникация с доставчика.

Обученията са  безплатни, а курсове се провеждат и онлайн, като за целта е създаден профил info@fairdeal.bg в популярното приложение Skype. Платформата FairDeal е насочена както към занаятчии от региона, така и към производители за областите, попадащи в трансграничния регион между Румъния и България.

Създаването на иновативната маркетинг система е финансирано по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020, по Приоритетна ос 1. Водеща организация по проекта „FairDeal – мрежа-платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество“ е Община Велико Търново. Партньори са Асоциация „Диманш“ (Румъния) (DA), Двустранна Българо-Румънска Търговска Камара (България) (BCCBR) и Национален театър "Марин Сореску" - Крайова (Румъния).

FairDeal е уеб-базирана платформа, която ще бъде достъпна от всяка точка на света и ще скъси драстично пътя между производители и потребители. Голямо предимство e възможността за интеграцията й с доказани търговски портали. Платформата представлява софтуерно приложение, осигуряващо виртуална информация за продуктите и дейността на заинтересованите представители на целевите групи – търговци и занаятчии от трансграничния регион.

Взаимодействието между традиционни форми на промоция, маркетинг и иновативни решения, цели насърчаване на предприемачеството, даване на нова насока в развитие и повишаване ефективността на малкия и среден регионален бизнес. Проектът дава повече възможности за самостоятелна заетост, трудова мобилност и надомна работа.

Община Велико Търново осигурява възможност и за дистанционно обучение за работа с платформата. Всички въпроси заинтересованите лица могат да изпращат на следните имейли: mayorvt@vt.bia-bg.com и на euro_vt@abv.bg

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.