30.10.2019 15:00

Община Велико Търново в пълна готовност да посрещне зимата

Община Велико Търново има пълната организационна и обезпечена с всички необходими ресурси готовност да посрещне предстоящият зимен сезон.
Община Велико Търново  има  сключен договор с ”Пътни строежи - Велико Търново” АД гр. В. Търново - за извършване на снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на Община Велико Търново.
При започване на активния зимен сезон - база ”Шереметя” ще се използва за извършване на дейностите по зимното поддържане, като ще се въведе денонощно дежурство за следене на метеорологическата обстановка и събиране на информация за състоянието на пътните настилки. Базата е оборудвана с помещения за денонощно дежурство, битови помещения,  покрит склад за инертни материали и сол, депа, паркоместа за престой и обслужване на техниката.
След извършване  на обходи на пътната мрежа два пъти в денонощието, се събира информация за състоянието на пътните настилки, която информацията ще се предава на дежурния  в община Велико Търново. Организират се постоянно дежурни екипи на база ”Шереметя” в състав 4 броя товарни автомобили, оборудвани със снегоринни гребла и пясъкоразпръскващи устройства с обем 9 м3, както и челен товарач. Опорни пунктове които ще се използват за зимното поддържане на общинската     пътна  мрежа  са  - база „Лясковец” и база „Леденик”.
Изготвен е подробен график за почистване на уличната и пътна мрежа. Осигуряване на достъп до учебните, здравни и социални заведения на територията на общината.
Подробен график описва реда за почистване на улиците в кварталите и населените честа на територията на общината.
Подробно е разписан графикът за разчистване на пространствата на и около спирките на общественият транспорт, както и обществените пространства, алеи в парковете, обществени стълбища.
Дължината на уличната мрежа на град Велико Търново, която е предмет на зимна поддръжка е 114,6 км, а на общинската пътна мрежа – 231,1 км, от които бивша четвърто-класна пътна мрежа – 167,5 км и местни общински пътища - 63,6 км.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.