17.01.2013 14:29

Временна организация и безопасност на движението

  Във връзка с обозначаване и сигнализиране на създадена непосредствена опасност за движението на хора и МПС по ул. „Иванка Ботева” от самосрутваща се жилищна сграда, със заповед на кмета на общината се въвежда временна организация на движениe, като улицата се затваря за движение.

Затварянето е осъществено с ограда, замонолитена към уличната настилка, сигнализирана с пътни знаци и табели.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.