28.08.2018 11:30

Велико Търново увеличава местните си приходи

Общината затвърждава финансовата си стабилност

Велико Търново увеличава местните си приходи, формирани от данъчни и неданъчни приходоизточници. Данните от касовото изпълнение на Бюджет 2018 сочат, че за първото полугодие на годината постъпленията са с 526 000 лева повече спрямо същия период на 2017 година.
С провежданите политики Община В. Търново затвърждава финансовата си стабилност, а допълнителен белег за това е и намаляването на просрочените задължения. За времето от януари до края на юни те са намалели с около 40% спрямо нивото им за първите шест месеца на миналата година и възлизат на под 2% от годишните разходи.
Близо 13,5 милиона лева са приходите от местни данъци и такси за полугодието на 2018 г. – почти 69% е изпълнението на годишния план от 19,6 милиона лева. Прогнозите сочат, че през второто полугодие заложените годишни постъпления ще бъдат изпълнени и дори преизпълнени.
Близо 20 милиона лева от местни данъци и такси бяха реализирани през 2017 година – сумата бе с 2,3 милиона лева повече от планираната. Цифрите нареждат Старата столица сред топ 4 на общините в България с най-добра събираемост на собствени приходи.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.