29.05.2018 17:00

Първоюнски празник за децата на Център за обществена подкрепа в Ксилифор

И тази година Център за обществена подкрепа, управляван от Фондация "МСС-България", организира детски празник за своите потребители по случай I-ви юни - Световния ден на детето. Целта на екипа е да подари на децата незабравими забавления на открито с много смях, игри, награди и лакомства, за да съхранят детското в себе си и да бъдат мотивирани да търсят развлечения в живото общуване с другите сред природата. Празникът ще се проведе в местността Ксилифор на 01.06.2018г. от 14:30 ч.
Център за обществена подкрепа е социална услуга за деца и семейства, насочена към превенция на изоставянето на деца, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на детето в биологичното семейство, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви, подкрепа на деца и родители, в ситуация на развод и раздяла.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.