10.04.2018 15:00

Съветът на Европейските общини и региони ще заседава във Велико Търново

С дискусия „Настоящата и бъдещата ни визия за Европа и Европейския съюз” на 12 април 2018 г. (четвъртък) във Велико Търново започва заседанието на генералните секретари и директори на асоциациите-членки на Съвета на Европейските общини и региони (СЕОР). Организацията (www.ccre.org/) е най-голямата асоциация на местните и регионални власти в Европа. Нейни членове са 60 асоциации на местни и регионални власти от 41 европейски и извън европейски държави.
Домакини на събитието са Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и Община Велико Търново. НСОРБ членува в СЕОР от 1997г. Заседанието ще бъде открито в 14,00 ч. в новата зала на Общинския съвет, която се намира на третия етаж в сградата на Община Велико Търново.
В рамките на форума заместник - министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Олег Петков ще представи приоритетите на българското Председателство. Даниел Панов, председател на Управителния съвет (УС) на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) и кмет на Велико Търново, ще запознае гостите с приоритетите и дейността на българските местни власти. Той ще представи информация за участието на НСОРБ и общините в подготовката и провеждането на събитията от регионалното измерение на Председателството. Даниел Панов ще говори за създаването, развиването и задълбочаването на сътрудничеството между местните власти от Западните Балкани, по което Сдружението работи и активно подкрепя aсоциациите на местните власти от Албания, Босна и Херцеговина, Република Сръбска, Косово, Македония, Молдова, Сърбия, Турция, и Черна Гора повече от 20 години. Той ще разясни и важността и безусловната подкрепа на българските общини за продължаването на Политиката на сближаване на Съюза след 2020 г.
Генералният секретар на СЕОР Фредерик Валие ще представи общите и консенсусните позиции по визията на европейските местни и регионални власти за бъдещето на Европа, Кохезионната й политика и бюджетът на Съюза за периода 2021-2027 г. Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева ще запознае колегите си с дейността, услугите които Сдружението предоставя на членовете си, с изпълнението на съфинансирани от ЕС мащабни проекти за укрепване на капацитета на българските общини. Дебатът по визията за Европа и ЕС ще се модерира от дългогодишния директор на НСОРБ Гинка Чавдарова, която е и почетен гост на форума.
За участие в заседанието във Велико Търново пристигат генералните секретари и директорите на двете асоциации на общините и градовете на Австрия, на Фламандските градове и общини от Белгия, на Съюза на градовете и общините от Чешката република, на асоциацията на регионите от Дания, на общините от Естония, на Френската асоциация на общините и регионите, съседите ни от Гръцката и Румънската асоциации на общини, на асоциациите на местните власти от Литва, Люксембург, Обединеното кралство, Холандия, Норвегия, Швеция, Финландия, Испания и от Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа (НАЛАС).

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.