26.02.2018 16:00

На пресконференция ще бъде представен проектът „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“

Община Велико Търново има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии на пресконференция на 28 февруари 2018 г. /сряда/ от 11:00 часа в Регионален пресклуб БТА Велико Търново по повод представянето на проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, по Административен договор № BG16RFOP001-1.009-0004-С01 (№ РД-02-37-26/17.01.2017 г.) и е на стойност 11 010 062,50 лв., от които 9 358 553,12 съфинансиране от ЕФРР и 1 651 509,38 лв. съфинансиране от националния бюджет.
Общата цел на проекта е подобряване привлекателността на град Велико Търново като градски и туристически център, който осигурява адекватно качество на живот, свободен достъп до обновена и благоустроена, ключова за градските системи инфраструктура, както и достъп до безопасна, устойчива и с високо екологично и естетическо качество физическа и жизнена среда.
Обектите на интервенция включват: подобряване на градската среда в ж.к. „Чолаковци“ – реконструкция и рехабилитации на улици, пешеходни алеи и тротоари; изграждане на алейна връзка с ж.к. „Бузлуджа“, облагородяване на пространството на пл. „Съединение“, текущ ремонт на изгледните площадки на ул. „Стефан Стамболов“, роконструкция на паркинг на ул. „Крайбрежна“, реконструкция на обществена тоалетна на ул. „Г.С. Раковски, както и подобряване на градската среда в старата градска част с реконструкция и рехабилитация на 38 улици.
Периодът за реализация на всички дейности по проекта е 17.01.2017 г. - 17.07.2019 г.

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.