29.01.2018 15:00

Обучение за промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се проведе във Велико Търново

Община Велико Търново организира обучение на тема: Актуални промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Новите изменения влязоха в сила на 1 януари тази година, а семинарът се състоя на 27 януари в сградата на общината.
Участие в обучението взеха управители на социални услуги за деца и пълнолетни лица, представители на общинската дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, на регионалната дирекция „Социално подпомагане“, отдели „Закрила на детето“ и „Хора с увреждания и социални услуги“.
Лектори бяха Николина Иванова - началник отдел „Социални услуги за възрастни хора“ в Агенцията за социално подпомагане, както и Ренета Манолова - началник отдел „Социални услуги за деца“ в същата институция. Те представиха промените в Закона за социално подпомагане и правилника за неготово прилагане. По време на обучението бяха разяснени основните акценти в актуализирания План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, както и в плана за действие по изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа в периода 2018-2021 г.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.