31.03.2017 16:00

Община Велико Търново потвърждава подкрепата си за строителството на нов болничен корпус

Община Велико Търново потвърждава категоричната си подкрепа за строителството на нов корпус на Многопрофилната областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов”. По време на провелото се в началото на седмицата Общо събрание на акционерите заместник-кметът проф. Георги Камарашев, определен с решение на Великотърновски общински съвет за представител на Общината, гласува положително за стартиране на процедурите. Заради вот „въздържал се” на представителите на Министерството на здравеопазването обсъждането на въпроса бе отложено за следващо заседание.
Инвестиционното намерение на ръководството на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” предвижда строителството да бъде реализирано по начин, по който да бъде осигурена „топла” връзка с настоящата сграда, известна като „Нова болница”. Целта е обединяване на лечебната дейност в една сграда, което включва преместване на отделения от т.нар. Стара болница (Втора база). Строителните дейности са финансово обезпечени със средствата в размер на над 5 милиона лева, получени от продажбата на два имота с отпаднала необходимост, сред които и недовършеният от 30 години хирургически блок.
Община Велико Търново изразява загриженост за промяната в позицията на представителите на държавата, първоначално подкрепили инвестиционното намерение на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”. Още в началото на миналата година изпълнителният директор на здравното заведение д-р Стефан Филев запозна кмета на старопрестолния град Даниел Панов и общинските съветници с мотивите. В становището му бе посочено, че строителството на нов корпус ще позволи обединение на лечебната дейност. Това ще намали драстично разходите за транспорт между двете бази на болничното дружество. Не на последно място, след реализацията ще бъде осигурена възможност за делба на имотите в района на Стара болница, които ще бъдат освободени. Това ще позволи на Община Велико Търново да предприеме реални действия за подобряване на градската инфраструктура в тази градска част.
През юни 2016 година всички акционери в здравното дружество, включително и Община Велико Търново, подкрепиха осъществяването на сделката за имотите с отпаднала необходимост. Продажбата бе мотивирана именно с набирането на финансов ресурс за капиталови разходи - изграждането на нова болнична база.  МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” обяви публичен търг и продаде имотите за над 5 милиона лева.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.