02.09.2016 16:00

Меморандум за разбирателство между Община Велико Търново и „Надежда и домове за децата“ – клон България

На 31.08.2016 г. беше подписан Меморандум за разбирателство между Община Велико Търново и „Надежда и домове за децата“ – клон България.
„Надежда и домове за децата“ е детска благотворителна организация, която от 17 години работи в Източна Европа и Африка за подобряване живота на деца без родителска грижа, или живеещи в изключително трудни условия.
Меморандумът за разбирателство потвърждава съгласието, постигнато между Община Велико Търново и „Надежда и домове за децата“ – клон България, да работят съвместно и да се подкрепят в процеса на реализиране на поставените цели в Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“. Двете страни потвърждават съгласието си да следват приоритетите, включени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Велико Търново за периода 2016-2020.
Реализацията на меморандума ще осигури ефективна координация и взаимодействие на ангажираните страни при изпълнение на политиките за деинституционализация.
            

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.