28.04.2016 14:00

През месец април са почистени 19,5 декара незаконни сметища на територията на град Велико Търново

В изпълнение на политиките си по опазване на околната среда и устойчиво развитие през месец април на територията на град Велико Търново са предприети действия за премахване на незаконни сметища на площ от 19,5 декара.
Върху вече почистените площи са проведени редица дейности по осъществяване рекултивация на териториите, които са били замърсени от нерегламентирани сметища.
През месец май предстои продължаване на усилията за почистването на нерегламентирани сметища и територията на други населени места в Община Велико Търново!
Община Велико Търново се обръща към всички граждани на общината с апел да проявят разбиране и да спазват правилата при изхвърляне на битови отпадъци. Създаването на незаконни сметища ангажира обществени ресурси, които биха могли да бъдат инвестирани в благоустрояване и подобряване естетическият и функционален вид на град Велико Търново и населените места в границите на общината.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.