17.03.2016 10:00

71 младежи започнаха работа в Община Велико Търново по проект, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”

71 младежи на възраст до 29 години започнаха работа в Община Велико Търново. Заетостта им е осигурена по проект „Обучения и заетост за младите хора“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., който се изпълнява след подписан договор между Общината и Агенцията по заетостта. Младите хора са назначени за срок от 6 месеца на пълен работен ден, според условията на проекта и подписания договор.
24 от младежите ще работят на длъжност младши специалист в общинската администрация във Велико Търново, а един техен колега заема същата позиция в кметството в Дебелец. 10 млади хора стават технически сътрудници в кметствата на селата Водолей, Леденик, Самоводене, Присово, Никюп, Дичин и в кметските наместничества на с. Велчево и с. Райковци. Девет от заетите позиции са за озеленители в Килифарево и селата Ресен, Водолей, Миндя, Балван, Леденик.
Седем младежи ще работят през следващата половин година като социални асистенти в Дом за възрастни хора „Венета Ботева”, Дневния център за деца с увреждания, Дома за деца „Пеню и Мария Велкови”, ясла „Щастливо детство” и Защитени жилища – Дебелец. Още 20 млади хора са назначени на длъжност портиер в детски градини във Велико Търново, Дебелец, Килифарево и с. Водолей. Предстои сключването на още пет договора за социални асистенти.
24 са свободните работни места по проект „Обучения и заетост на младите хора”. Една позиция е за специалист по озеленяването, а останалите 23 са за длъжността социален асистент.
По обекти свободните работни места са разпределени както следва: Дом за възрастни хора „Венета Ботева“ /Велико Търново/ – 2 работни места; Дом за деца „Пеню и Мария Велкови“ – /Велико Търново/ –  2 работни места; Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 г. /гр. Велико Търново/ – 3 работни места; Център за социална рехабилитация и интеграция за лица над 18 г. с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения /гр. Велико Търново/ – 2 работни места; Защитени жилища за хора с умствена изостаналост 1 и 2 /Дебелец/ – 1 работно място; Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост /Велико Търново/ – 2 работни места; Център за настаняване от семеен тип за деца /младежи без увреждания /Велико Търново/ – 1 работно място; Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с/без увреждания I, II и III /Велико Търново/ – 2 работни места; Дневен център за деца с увреждания /Велико Търново/ – 1 работно място; Детска ясла „Пролет“  /Велико Търново/ – 2 работни места; Детска ясла „Слънце“ /Велико Търново/ – 3 работни места; Детска ясла „Мечо Пух“ /Велико Търново/ – 2 работни места.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.