19.01.2015 16:00

Мобилни пунктове ще събират опасни битови отпадъци във Велико Търново
Община Велико Търново съвместно с фирмите „БалБок Инженеринг” АД, ”Гриинтех България” АД и „Нуба рециклиране” АД организира мобилни събирателни пунктове за събиране на следните опасни отпадъци от бита:
Фирма отговаряща за събирането
Описание на отпадъка
1.
"БалБок инженеринг" АД
Замърсени опаковки
2.
Лекарства с изтекъл срок на годност
3.
Живачни термометри и  живак
4.
Почистващи препарати, дезинфектанти, белина и др., препарати за борба с вредители, киселини, основи и реактиви
5.
Бои, политури и лакове; праймери и разредители за боя; терпентин; лепила
6.
"Нуба рециклиране" АД
Излезли от употреба батерии
7.
"Грийнтех България" АД
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
Пунктовете ще бъдат разположени на 13.02.2014 година пред сградата на Община Велико Търново и на 14.02.2014 година пред МОЛ – Велико Търново /Паркинга на ул.”Симеон Велики”/.
Системата за събиране на опасни битови отпадъци на „БалБок инженеринг”АД е отличена като „Зелена иновация” за 2014 година.
Събирането на опасни битови отпадъци е реализация на ангажимента, който общината има в изпълнение изискванията на Закон за управление на отпадъците.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.