30.10.2014 16:30

Община Велико Търново е подготвена при евентуална газова криза

Във връзка с напрежението в Украйна и възможността за намаляване или прекратяване подаването на газ към консуматорите в страната, кмета на Община Велико Търново Даниел Панов е издал заповед всички управляващи газифицирани общински сгради да докладват за готовността си да преминат на алтернативно отопление.
Кмета на общината е изискал информация за:
- Всички отоплителни инсталации в сгради общинска собственост, работещи на природен газ, да бъдат проверени от управляващите сградите, за работа на алтернативно гориво.
- Управляващите сградите да изготвят доклади до директорите на ресорните дирекции в Община Велико Търново за резултатите от проверката.
- Директорите на дирекциите да изготвят обобщени доклади до кмета на Община Велико Търново за готовността на сградите в ресора им за алтернативно отопление – дизелово гориво, електроенергия и др.
- Да се провери готовността за доставка на дизелово гориво при нужда в сградите.
Докладите са събрани и обработени, предстои отстраняване на авариите там, където съществуват. Така общината ще бъде напълно готова в условията на евентуална газова криза.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.