27.06.2014 15:20

Приключи проект CultTour, следва кандидатстване пред ЕК за местност Боруна

Община Велико Търново приключи работата по проект Cult Tour, по който си партнира с Гърция, Италия и Румъния. Проект „CultTour – културното (градинско) наследство като фокусни точки за устойчив туризъм“, се осъществява благодарение на програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG IV В, финансирана от Европейския съюз (ЕС), в рамките на Европейско териториално сътрудничество (ETC) и Оперативна програма за Транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа (SEE), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).
В четирите държави се намираха пилотните обекти, които бяха паркове. За тях беше извършено в рамките на проекта проучване за конкретните нужди и планиране на бъдещи дейности, свързани с подобряването на инфраструктурата и околната среда. Проект CultTour е на обща стойност 2,5 млн. евро, като за Община Велико Търново стойността, със собствения принос, възлиза на малко над 230 000 евро. Изключително важното за местност Боруна, което е извършено по европейския проект, е обследването за енергийна ефективност на художествената галерия „Борис Денев”. „Засега средства за галерията няма, но още през есента, когато бъдат отворени новите европейски програми, Община Велико Търново ще кандидатства и благодарение на вече приключилия проект CultTour ще го направим директно пред Европейската комисия и ще се ползваме с предимство”, каза днес Мариела Цонева, директор дирекция „Общинско развитие” в Община Велико Търново.
Прединвестиционно проектиране на целия терен на местност Боруна е извършено по приключилия проект, като е направена оценка на техническото състояние на Стамболовия мост, както и екологична оценка на местността.
Целта на предстоящото кандидатстване за европейски средства е в местност Боруна да се направи рехабилитация на алеи и настилки, да се изгради пешеходна конструкция, да се поставят арт инсталации за летни фестивали. Важно за туристите е да се отвори поглед към старата част на града и те да имат усещането, че плуват по река Янтра.
„Изследването на социализма е изключително интересно за европейците. Те, например, постоянно си задават въпроса защо Гранд хотел „Велико Търново” е построен на това място и как се вписва в местност Боруна. По време на работата по проект CultTour нашите партньори дадоха идея да се постави табела с историческа справка за сградата, а по време на туристически обиколки гид да разказва историята на построяването му. По този начин сградата няма да дразни, а ще стане историческа забележителност”, разказа Екатерина Милиславова, ПР експерт по проекта.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.