28.02.2014 15:45

Издадено е решение за финансирането на проекта за изграждане на депото за твърди битови отпадъци

Управляващият орган на Оперативна програма "Околна среда" издаде решение за финансиране на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“. Общините включени в сдружението „За чисти селища“ се освобождават съгласно  Наредба  № 7 от двойният размер на отчисленията.
При неодобрение на предложения проект от 2014 година в общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Стражица и Златарица съществуваше опасност да е необходимо заплащането на 44 лева на тон депониран отпадък, като сега тя се намалява на 22 лева на тон. По този начин се спестяват половината от средствата, които се заплащат за депонирането на твърдите битови отпадъци на сметището, като тези средства се събират от заплащаната от гражданите такса „смет“.
На проведената сесия на Великотърновския общински съвет на 27.02.2014 г. бе прието решение по последния необходим документ за издаване на разрешение за строеж. Останалата изискващата се  проектна документация е изготвена още през 2013 година.  
С издаване на разрешението за строеж от Министерството на инвестиционното проектиране общините ще могат да освободят и използват натрупаните до този момент отчисления по сметката на РИОСВ - Велико Търново, възлизащи на над 3 000 000 лв.


 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.