03.07.2013 13:00

Временна организация на движение в района на пътен възел „Качица”

   Във връзка с работата на обект пътен възел “Качица”, ул. ”Магистрална”, по проект “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново” по Оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния  фонд на Европейската общност”, със заповед на кмета на Община  Велико Търново Даниел Панов, се въвежда временна организация на движението за горепосочения обект с етапи, времетраене и маршрути, както следва:
 
Трети етап:  между улица “Мармарлийска” и улица ”Славянска”
Затваря се за движение главен път І - IV “София - Варна” в участъка на територията на град  Велико Търново от пътно кръстовище с улица ”Мармарлийска” до пътно кръстовище с улица ”Славянска”.
 
Четвърти етап:  между улица “Славянска” и “Сечената скала”
Затваря се за движение главен път І - IV “София - Варна” в участъка на територията на град  Велико Търново от пътно кръстовище с улица ”Славянска” до ”Сечената скала”.
 
Пети етап:  между “Сечената скала” и пътно кръстовище “Качица”
Затваря се за движение главен път І - IV “София - Варна” в участъка на територията на град Велико Търново от “Сечената скала” до пътно кръстовище “Качица”.
 
Временният режим на движение на МПС  по  посочените по-горе улици  да става, като стриктно се изпълнява съгласувания със  сектор “Пътна полиция” при ОДМВР - град Велико Търново и общинските органи, проект за временна организация  на  движението, при който движението да става по следните отбивни маршрути:
 
  • за движението по направленията София - Варна, София - Русе, София - Стара Загора, София - Габрово да се ползва маршрута: Западен пътен възел - ул. ”Козлуджа” - кв. ”Чолаковци” - ул. ”Дълга лъка” - главен път І - V  (Русе - Велико Търново - Габрово);


  • за движението по направления  Варна - София, Русе - София, Стара Загора - София, Габрово  - София да се ползва  маршрута: Южен пътен възел - кръстовище главен път І - V ”Русе - Габрово“ - ул. ”Дълга лъка” -  кв. ”Чолаковци” -  ул. ”Козлуджа” -  Западен пътен възел.
Срок на действие на временната организация  на движението  - от 08.07.2013 г. до завършване на обекта “Изграждане  на водопровод и канализация  на обекта пътен възел “Качица”, ул. ”Магистрална” град Велико Търново, но не по-късно от  15.10.2013 г.  

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.