07.04.2021 16:00

Община Велико Търново очаква предложенията на гражданите за приоритетите през следващите седем години

На финален етап е подготовката на ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ  НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО.
Това е стратегическият  документ, който ще определи приоритетите и посоката на развитието на Велико Търново и населените места за следващите 7 години.
Като част от инструментите, които Община Велико Търново използва за събиране и обобщаване на мненията на всички граждани, е разработен сайт, на който са качени анкети за обратна връзка.
В тази връзка Община Велико Търново моли всеки от вас да отдели 10 минути от времето си за попълването им. Нека се включат също вашите близки и приятели. Всяко мнение е важно.
Анкетното проучване е анонимно.
Към момента в платформата са попълнени 172 анкети от граждани и 136 анкети от организации.
На следния линк можете да дадете своя принос за определянето на бъдещото развитие на Велико Търново и общината:
https://veliko-turnovo-next7.eu/anketi/

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.