01.11.2020 14:00

Община Велико Търново приема предложения за Културен календар 2021

В изпълнение на Заповед № РД 22-1605/27.10.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново приема предложения за културни събития, които да бъдат включени в Календара на културните събития на Община Велико Търново за 2021 година.
Всички задължителни документи за кандидатстване са публикувани на сайта на Община Велико Търново - раздел „Култура и туризъм“.
Информация за допустими кандидати и допустими разходи се сдържа в публикуваната Заповед № РД 22-1605/27.10.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново.
Предложения се приемат в PDF формат, на e-mail:  kultura_vt@abv.bg от 01 ноември до 01 декември 2020 година.
За допълнителна информация: дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“, тел. 062/619 411 – Теодора Станчева, 062/619 218 – Грета Иванова.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.