21.07.2020 16:00

Шест великотърновски училища ще правят изследователски центрове и лаборатории

Шест училища от Велико Търново кандидатстват за създадаване на изследователски центрове, кабинети за професионална подготовка и специализирани лаборатории. Основната част от финансирането ще е безвъзмездно. Проектите на учебните институции са одобрени в първия етап от Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.
Към втори етап продължават Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“, Професионална гимназия по електроника „А. С. Попов“, Средно училище „Владимир Комаров“ и основните училища „Петко Р. Славейков“ и „Бачо Киро“.
Проектите са за иновации, опазване на околната среда, както и изграждане на съвременни мултифункционални центрове за професионална подготовка, оборудвания с необходимия хардуер и софтуер според спецификата на профила на всяко училище.
Програмата STEM има за цел да повиши интереса  на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на специализирани училищни центрове със съвременни иновативни кабинети. Абревиатурата STEM събира първите  букви на Science (наука), Technology (технология), Engineering (инженерство) и Math (математика). Фокусът е поставен върху интегрирането обучение по четирите направления.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.