14.03.2018 15:00

Новите водопроводи в Старо Търново са с 50-годишна гаранция

50-годишна е гаранцията на новите водопроводи, по чието поставяне се работи в Старата част на Велико Търново. Подмяната на 8,2-километровата мрежа е наложителна преди реализацията на строителните дейности по проекта „Съхранена и автентична градска среда на град Велико Търново”, който е финансиран по ОП „Региони в растеж” и предвижда обновяване на 38 улици и площади в Старо Търново, както и благоустрояване на голяма част от кв. „Чолаковци”.
За ремонта на водопреносната мрежа финансиране в размер на 4,5 милиона лева без ДДС е осигурено от републиканския бюджет, по искане на кмета старопрестолния град Даниел Панов.
На специална пресконференция сформираната от Панов разширена работна група представи конкретни факти за работния процес и контрола върху строителните дейности. В комисията влизат заместник-кметът проф. Георги Камарашев, директорът на дирекция „Строителство и устройство на територията” инж. Динко Кечев, инж. Калин Нейчев, гл. инж. Илия Сирмов от ВиК „Йовковци” ООД, Ина Минчева и инж. Свилен Димитров от фирмата за строителен надзор.
„Великотърновци могат да бъдат спокойни – подмяната на водопроводите се извършва според изискванията на Наредба №8/28.07.1999 г. Проектът на ВиК „Йовковци” ООД е одобрен от всички компетентни органи. НЯМА ПРЕПЛИТАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЯ. Допустими пресичания има единствено при подстъпите към съответните домове - в тези случаи е осигурена необходимата водоплътност на канализацията. Течът на отпадни води е невъзможен – каналите биват обвивани с гофрирани елементи и съоръжения. Там, където бъде установена компрометирана канализация, същата бива подменяна”, посочиха проф. Камарашев и експертите.
Няма преместване на водопроводите – проектът не е за изграждане на нова мрежа, а за ремонт и подмяна на съществуващата. Ползва се старото трасе, което не е давало поводи за тревога. Експертите обясниха също, че новите водопроводи биват уплътнявани двойно, включително и защитавани от слягане на настилки. Те са на достатъчна дълбочина под земната повърхност.
При работата по домовите отклонения се работи индивидуално и се вземат предвид мненията и исканията на всеки от жителите. Цялата строителна дейност е под контрола на лицензирана фирма за строителен надзор. Нейните представители Ина Минчева и инж. Свилен Димитров увериха, че се работи качествено и без нарушения. Всеки възникнал въпрос бива решаван на момента. Реализацията на проекта е и под непрекъснатото наблюдение на ВиК „Йовковци”, обясни инж. Калин Нейчев.
Отделно, петгодишна е гаранцията на строителните и изкопни работи. Всяко нарушение или несъответствие ще бъде за сметка на изпълнителите. При пускането на водата в новите участъци своевременно се правят необходимите хидравлични проби и дезинфекция, за което веднага се съставят протоколи.
„Знаем, че изкопните дейности водят до временни неудобства. Всичко, което правим в Стария град, е за по-доброто бъдеще на великотърновци и по-добрата жизнена среда. Няма да допуснем и минимален риск здравето на хората”, завърши проф. Камарашев.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.