26.06.2017 17:00

Община Велико Търново внедрява нови електронни услуги

Община Велико Търново внедрява нови електронни услуги, за да разшири платформата си и да отговори адекватно на обявената от правителството на Република България политика за намаляване на административната тежест. Благодарение на подписания договор между кмета на Велико Търново Даниел Панов и ръководството на Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите, в най-скоро време кандидатите по обществени поръчки вече няма да предоставят удостоверенията за липса на задължения към държавния бюджет. Те ще бъдат предоставяни автоматично на общинската администрация, благодарение на добрата комуникация с НАП и интегрирането на регистрите.
Новината бе обявена по време на пресконференция, дадена от секретаря на Община Велико Търново Мина Илиева, от директора на общинската дирекция „Административно обслужване” Розалия Стефанова и началника на отдел „Информационно-техническо обслужване” Павел Христов.
„Нововъведението представлява много важна антикорупционна стъпка”, подчерта Мина Илиева. Тя припомни, че още преди година Община Велико Търново и ТД на НАП са подписали партньорски договор. Сред преимуществата за гражданите и фирмите е облекчената процедура при технически прегледи на автомобили – чрез интегрирането на регистрите както в сектор „Пътна полиция”, така и във всички пунктове в реално време бива предоставяна информацията за платен данък МПС.
Община Велико Търново е готова технически да предоставя по електронен път – чрез електронен подпис, още три услуги в сферата на гражданската регистрация – удостоверенията за брак, за семейно положение /общ статут/ и за семейно положение – пълен статут /съпруг, съпруга, деца и пр./. Практиката показва, че заявките за този тип административно обслужване са над 30% от общия брой. От началото на годината Община Велико Търново е предоставила 19 431 административни услуги, като 7326 от тях касаят гражданската регистрация.
До есента предстои и внедряването на мобилно приложение в помощ на хората със слухови и говорни увреждания. В централния информационен център на Община Велико Търново те ще имат възможност в реално време да се свържат с преводач. В реално време той ще насочва както тях, така и съответните служители от администрацията към желаната административна услуга. Предстои и въвеждането на електронен обмен на данни с органите по кадастъра.
Община Велико Търново остава сред водещите администрации в България по внедряване на услуги, извършвани по дигитален път, като непрекъснато се стреми да повишава качеството при обслужването на физически и юридически лица.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.