10.02.2017 14:00

Обновиха десет къщи – паметници на културата, разположени в старата част на Велико Търново

Десет частни къщи – културни паметници, намиращи се в историческата стара част на Велико Търново – по улиците „Независимост”, „Стефан Стамболов” и „Михаил Кефалов”, са с изцяло ремонтирани фасади. В напреднала фаза е обновяването на още шест сгради, разположени в същата градска зона. Строителните работи са извършени през последните няколко месеца. Кметът Даниел Панов се срещна със собственици на ремонтирани сгради и им благодари, че са откликнали на призива му за опазване на културно-историческото наследство на Велико Търново и съвестно са изпълни предписанията на Общината. Те получиха благодарствени грамоти, връчени им от Даниел Панов.
„Старите търновски къщи и уличките са неизменна част от идентичността на нашия град. Вече имаме одобрен проект за пълно обновяване на повече 40 улици и тротоари в Старо Търново, за озеленяване и благоустрояване, а строителните работи ще бъдат финансирани по оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020. Нека с общи усилия продължим да опазваме и съхраняваме облика на старата българска столица. Надявам се, че и останалите собственици на къщи – паметници на културата ще последват примера, който тези отговорни хора дават”, коментира Даниел Панов.
Специалистът по културно-историческо наследство арх. Румяна Брайнова сподели, че подобни по мащабите си ремонтни дейности по вековните сгради са извършвани преди повече от 30 години. „Кметът Даниел Панов доказа, че наистина милее и се грижи за визията на Стария град. Благодаря и на собствениците, които изпълниха своите отговорности”, коментира арх. Брайнова.
Специална комисия е проверила състоянието на 111 сгради частна собственост, които имат статут на недвижими културни ценности. Издадени са 55 предписания за предприемане на необходимите ремонтни или обезопасителни дейности. През пролетта ще бъдат предприети проверки относно изпълнението им. Новият Закон за културното наследство въвежда сериозни санкции за собственици, които не полагат необходимите грижи за недвижими имоти – паметници на културата. Глобите са физически лица са между 3 и 10 хиляди лева, а за юридически лица – до 30 000 лева.

 

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.