26.09.2012 12:35

Община Елена започна издаването на карти за паркиране на инвалиди

Картите се издават в срок от 14 дни

Съгласно приетата от Общинския съвет Наредба за престой и паркиране на превозни средства, обслужващи лица с увреждания, Община Елена започна издаването на карти за паркиране. 

Нуждаещите се трябва да подадат следните документи - заявление, копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК, актуална снимка и копие от нотариално заверено пълномощно - когато искането не се подава от лицето с увреждания. При подаване на посочените докумени, трябва да се носят и оригиналите за проверка.

Заявления се подават в информационния център при Община Елена или в стая 321 на общинска администрация. Картите се издават в срок от 14 дни, считано от датата на подаване на заявлението.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.