04.07.2016 17:00

Влагат над 610 000 лева в инфраструктурата на населените места от община Велико Търново

Над 610 000 лева се влагат в инфраструктурата на населените места от община Велико Търново. Със средствата се ремонтират улици, тротоари и площадни пространства. Финансирането е осигурено от Община Велико Търново, като в много от селата вече се работи активно по подобряването на обществената инфраструктура.
Повече от 320 000 лева са отпуснатите средства за улиците в 36 населени места от общината. Още над 290 000 лева се влагат по общинската програма „Местни инициативи” в 25 от селищата. По проекти на кметовете и кметските наместници, освен улици, се ремонтират също тротоарни алеи, както и площади. През последните няколко дни активно се работи в селата Церова кория, Водолей, Пчелище и др.
Програмата на Община Велико Търново „Местни инициативи” стартира през 2012 г. с бюджет от 160 000 лева, като годишната финансова рамка постоянно нараства – през 2015 г. тя бе 300 000 лева, а през настоящата година е 400 000 лева. Реализираните проекти за периода 2012-2015 г. са на стойност над 900 000 лева. За същото време Община Велико Търново е осигурила още собствени средства в размер на 1,1 млн. лева, които са вложени само в инфраструктурата на населените места.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.